Сайт joomlarulit.com

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
Αξιολόγηση
Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΟΥ

ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Το Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής γνωστό και ως Μεντρεσές Κομοτηνής ή Μεντρεσές Χαϊριγιέ
(Medrese-i Hayriyye μεταφράζεται ως "μεντρεσές/ιεροσπουδαστήριο η προκοπή") είναι σήμερα ένα
σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την μειονότητα της Θράκης στην Κομοτηνή. Το σχολείο
συμπεριλαμβάνει τα κτήρια του Οθωμανικού μεντρεσέ Καγιαλί πίσω από τα ΚΑΠΗ της Κομοτηνής και τα
νεότερα κτήρια στην Δημοτική Αγορά, θέση όπου παλαιότερα υπήρχε ο μεντρεσές Σοφταλάρ.
Οι μεντρεσέδες (ιεροσπουδαστήρια) ήταν ισλαμικά σχολεία εκμάθησης του Κορανίου κατά την
διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τα σχολεία αυτά έπαιρναν την βασική τους εκπαίδευση οι
θρησκευτικοί λειτουργοί.
Η εκπαίδευση των μουσουλμάνων κάτοικων Θράκης καθορίζεται από την Συνθήκη της Λωζάνης και
η λειτουργία των ιεροσπουδαστήριων ξεκινά από την Οθωμανική αυτοκρατορία.
Μέχρι το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο λειτουργούσαν στην πόλη πέντε μεντρεσέδες αλλά σήμερα στην
Θράκη έχουν διατηρηθεί μόνο δύο ιεροσπουδαστήρια, ένα στην Κομοτηνή και ένα δεύτερο στην Ξάνθη.
Το Ιεροσπουδαστήριο Χαϊριγιέ Κομοτηνής επανιδρύθηκε το 1949-1951 κάτω από την δικαιοδοσία
του Μουφτή Κομοτηνής και στην συνέχεια μετατράπηκε σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπου
φοιτούν και κορίτσια από το σχολικό έτος 2000-2001.

Στο 75% του ωρολογίου προγράμματος διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και στο 25%
μαθήματα ισλαμικής θρησκευτικής εξειδίκευσης.
Στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής κατά το διδακτικό έτος 2020-2021φοίτησαν
131 μαθητές /τριες , πενήντα έξι κορίτσια και εβδομήντα πέντε αγόρια.
Το 70% περίπου κατοικούν σε πεδινές και ορεινές περιοχές της υπαίθριας, αγροκτηνοτροφικής
Ροδόπης και το υπόλοιπο 30% κατοικούν στην πόλη της Κομοτηνής Τριάντα ένας(31) μαθητές /τριες, πέντε
ημέρες την εβδομάδα φιλοξενούνταν στο οικοτροφείο του Ιεροσπουδαστηρίου.
Είκοσι δυο(22) εκπαιδευτικοί, (εκ των οποίων έξι αναπληρωτές )πρόσφεραν τις υπηρεσίες των στο
σχολείο.
Ο αύλειος χώρος του σχολείου είναι πλακόστρωτος,επαρκής για το μαθητικό δυναμικό του
σχολείου. Στο ίδιο χώρο έχει διαμορφωθεί γήπεδο ΒΟΛΕΙ, υπάρχει μια μπασκέτα και καιρού
επιτρέποντος ,μεταφέρεται στον ίδιο χώρο τραπέζι ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ—ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ και
εξοπλισμός ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ- ΑΝΤΙΠΤΕΡΙΣΗΣ.
Ο εξοπλισμός του εργαστήριου των φυσικών επιστημών βρίσκεται υπό διαμόρφωση.
Κατά τη μακρά διάρκεια της περυσινής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης , η μη κατοχή φορητών
υπολογιστών από μεγάλο αριθμό μαθητών/τριών και η παρακολούθηση των μαθημάτων από τα κινητά
τηλέφωνα επηρέασε αρνητικά την μαθησιακή διαδικασία και την εμπέδωση των διδασκόμενων γνώσεων
από τους μαθητές/ μαθήτριες.

Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Άξονες.
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση : 3 Στον δείκτη Διδασκαλία μέρος εκπαιδευτικών
υποστήριξε ότι η διδασκαλία τους και η αξιολογικές διαδικασίες τις οποίες εφάρμοσαν αξίζει να
αποτιμηθούν με 4
Σχολική διαρροή – Φοίτηση : 4
Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών: 4 Η από κοινού σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού του
Σχολείου με τους μαθητές/ριες συνέβαλε στις καλές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών
και μεταξύ των μαθητών μεταξύ τους.
Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών: 3
Σχέσεις σχολείου – οικογένεια: 3 Το απαγορευτικό και τα υγειονομικά μέτρα εμπόδισαν τις
φυσικές επαφές και τη βαθύτερη συνεργασία με τους γονείς και την οικογένεια των μαθητών.
Η εξ αποστάσεως ενημέρωση των γονέων κρίνεται ως πολύ καλή( αμφίδρομες τηλεφωνικές
επαφές, ηλεκτρονικά μηνύματα, σχολική ιστοσελίδα, )
Θετικά σημεία: Κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Η μη
ανάγκη επιβολής ποινών στους μαθητές/τριες,οι δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα του σχολείου
και η θρησκευτική ταυτότητα των μαθητών για διαπολιτισμικές και διαθρησκειακές προσεγγίσεις.
Πρακτική εξάσκηση των μαθητών σε χώρους τεμενών.
Σημεία προς βελτίωση : Καλύτερο επίπεδο γνώσης και χρήσης διδασκομένων γλωσσών από την
πλευρά των μαθητών. Συχνότερες επαφές με την οικογένεια των μαθητών .
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας : 3
Η Διεύθυνση του σχολείου προσπαθεί οι κάθε είδους αποφάσεις να λαμβάνονται μετά από
διάλογο και με τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.
Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές‐διδακτικές αρχές και παράλληλα
 λαμβάνει υπόψη της τις ιδιαίτερεςανάγκες εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών  .
Στις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης
αποφάσεων και καλλιεργείται η συλλογικότητα.
 Οι εκπαιδευτικοί συζητούν μεταξύ τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο σε
άτυπες, αυθόρμητες αλληλεπιδράσεις ,με φυσική παρουσία και με εβδομαδιαίες εξ αποστάσεως
συναντήσεις/συνομιλίες.
Σχολείο και κοινότητα: 2 Το απαγορευτικό και τα υγειονομικά μέτρα εμπόδισαν σε μεγάλο βαθμό
τις επαφές με την κοινότητα. Εποικοδομητική συνεργασία με το Δήμο Κομοτηνής Προγραμματίζονται
επαφές και συνεργασίες με τοπικούς επιστημονικούς φορείς και παράγοντες.
Θετικά σημεία: Οι δυνατότητες που απορρέουν από τη σχέση με τη Διαχειριστική Επιτροπή
Μουσουλμανικής Περιουσίας.
Οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευόμενοι έχουν  εύκολη πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα (διάφορους
χώρους και εξοπλισμό). Η διεύθυνση  του  σχολείου  ενθαρρύνει  την  αξιοποίηση  των
υποδομών και του εξοπλισμού του  σχολείου από τους εκπαιδευόμενους .   
Σημεία προς βελτίωση: Κοινές δράσεις και επιμορφώσεις χριστιανών και μουσουλμάνων
εκπαιδευτικών.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ .
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις: 3
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις και δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν από το ΠΕΚΕΣ Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και τους συντονιστές των διαφόρων
διδακτικών αντικειμένων.
Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα: 1
Θετικά σημεία:
Σημεία προς βελτίωση: Συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας με άλλα σχολεία και ιδιαίτερα
σχολεία παρόμοιας εξειδίκευσης και χαρακτήρα.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΔιέυθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης ethonosimo
 
Μουσουλμανικό
Γυμνάσιο-Λύκειο
Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής


Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8, Κομοτηνή, 69100
τηλέφωνο: 2531023330
ηλ.ταχυδρομείο: mail@gym-ierosp-komot.rod.sch.gr  
 

ethonosimo

Γυμνάσιο-Λύκειο
Μουσουλμανικού Ιεροσπουδαστηρίου Κομοτηνής